380101

دارالترجمه آلمانی

  • By
  • On 11/08/2019
  • 0 comments

دارالترجمه آلماني 

امروزه زبان آلماني در ايران از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد , زبان آلماني از زبان هاي شاخه هند و اروپايي است , زبان الماني با شاخه زبان هاي ژرمني نيز مشهور است 

زبان الماني امروزه بيش از 100 ميليون گويشور در جهان دارد وقتي ميگوييم گويشور به اين معنا است كه در كشور هاي مختلف هستند افراد الماني زبان كه مقيم بوده و يا در ان كشور ها به تحصيل ميپردازند اين رقم يك رقم تقريبي است چه بسا ممكن است بيشتر از اين مورد باشد .

زبان الماني در كشور هاي مختلفي از جمله اتريش , سوئيس,بلژيك,جنوب دانمارك نيز تكلم ميگردد .

يكي از رتبه هاي زبان علمي پس از انگليسي زبان المان است 

زبان الماني به مانند زبان انگليسي از گويش هاي مختلفي بهره مي برد , لذا به گويشهايي كه شبيه زبان رسمي آلماني ميگويند زبان آلماني معيار  خواهند گفت .

 

دارالترجمه آلماني پارسيس با استفاده از مترجم آلماني خود قادر است متون شما را از ان مبدا به زبان مقصد ترجمه كند و در اختيا كاربران عزيز قرا دهد ما در زبان الماني نيست به رقبا پيشتازيم 

 

 

ترجمه رسمی آلمانی

Add a comment